หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว

กำหนดสถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และสถานฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์ชลบุรี

การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ของสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา