วีดีโอแนะนำ สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา

สำหรับผู้รับบริการ หรือลูกค้าสำหรับผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน