ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร

** ปฏิทินต้องเปิดใช้งานด้วยโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เท่านั้น หากปฏิทินไม่แสดงผล ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบผ่านทาง google ก่อน คลิกดูขั้นตอนการเข้าสู่ระบบเพื่อให้เห็นปฏิทิน


    ภารกิจ ผอ.       ภารกิจ รองผอ. (นวศิษฏ์)       ภารกิจ รองผอ. (ณฐาภพ)       ภารกิจ รองผอ. (อุทัศน์)       ภารกิจ รองผอ. (วัชรพงษ์)