Contact Us ติดต่อเราสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 • ผู้อำนวยการ :: 0 3810 2299
 • การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ :: 0 3810 2700-3 ต่อ 605
 • ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ :: 0 3810 2700-3 ต่อ 605
 • ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา :: 0 3810 2288
 • ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม :: 0 3810 2283
 • สำนักงานผู้อำนวยการ :: 0 3810 2296
 • ศูนย์ประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อม :: 0 3810 2700-3 ต่อ 508
 •  

โทรสาร (fax)

 • โทรสาร (fax) :: 0 3810 2288
 •  

สถานที่ตั้ง

 • อาคาร 50 ปี ชั้น 5-6 เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 •  

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นๆ