ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางสารสนเทศด้วยตนเอง
ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
คลิกดูวิดีโอการใช้งาน
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงานด้วย Application ในสมาร์ทโฟนและ Tablet
คลิกดูวิดีโอการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของม.บูรพา
ระบบบริหารการประชุม e-Meeting
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mail Buu
ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการลาออนไลน์ (e-Leave)
เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2562
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานออนไลน์
สมัครอบรมออนไลน์
สมัครอบรมออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
VPN
VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Vpn Client สำหรับ Windows
Open VPN 32 bit
Open VPN 64 bit
ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Config File สำหรับผู้ใช้งาน
Config File สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
วีดีโอแนะนำการติดตั้ง VPN
OpenVPN สำหรับ Windows 7
OpenVPN สำหรับ Windows 8
คู่มือการติดตั้ง VPN
การติดตั้งและการใช้งาน VPN บน Windows 7
การติดตั้งและการใช้งาน VPN บน Windows 8
ท่านสามารถดูรายละเอียดการติดตั้งและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://vpn.buu.ac.th
คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 10 โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
การตั้งค่า VPN บน Windows 10
คู่มือการตั้งค่า VPN บนระบบปฏิบัติการ macOS โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
การตั้งค่า VPN บน macOS