สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เดือน จำนวนเข้าชม
ปี 2023 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2022 (ครั้ง)
จำนวนเข้าชม
ปี 2021 (ครั้ง)
เดือน มกราคม 149 2114 2198
เดือน กุมภาพันธ์ 163 2230 1985
เดือน มีนาคม 197 2451 2528
เดือน เมษายน 145 913 2960
เดือน พฤษภาคม 182 111 2116
เดือน มิถุนายน 16 78 2471
เดือน กรกฎาคม 0 92 2091
เดือน สิงหาคม 0 61 1926
เดือน กันยายน 0 145 4753
เดือน ตุลาคม 0 720 2565
เดือน พฤศจิกายน 0 477 2647
เดือน ธันวาคม 0 183 2193
รวมทั้งปี 852 9575 30433