Emoticons and comments by azerot Emoticons and comments by azerot

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.)

May 9, 2023, 11:43 am

image


image


imageเปิดแล้ว สมัครเลย!! โอกาสนี้มีปีละครั้งเท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง (ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.))


     ตัองการวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ แก้ไขปัญหาในภารกิจ กิจการหรือธุรกรรมที่ต้องไปเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิของมนุษย์และความรับผิดชอบของพลเมือง วิธีพิจารณาคดีทางการปกครองและกระบวนการทางยุติธรรม กฎหมายมหาชน การฟ้องร้อง ความผิดทางละเมิด ฯลฯ อีกมากมาย
     เรียกว่าเข้มข้น ถึงใจด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ ครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกมิติ ทุกวงการ ทุกหน่วยงาน และทุกคนจริงๆ รายละเอียดหลักสูตร/ใบสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1A1SfeX7ktTeLa3to095i7TJhmdIRq65G?usp=share_link


ไลน์กลุ่ม : https://line.me/R/ti/g/qw8PHpwgYb


สมัครออนไลน์ : https://forms.gle/8Pgcp12aNtrqKqxQ7


ส่งใบสมัคร : https://forms.gle/8cncFKrykbCVPC8r6

Emoticons and comments by azerot Emoticons and comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5

April 28, 2023, 9:01 am

imageโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการบันทึกข้อมูล ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5

มาฝึกปฏิบัติ e-GP ระยะ 5 บนระบบเทรนนิ่งกรมบัญชีกลางกับเราค่ะ
มาฟังบรรยายหนังสือเวียน ว159 ว128 ว125 ว124 ว189 ว78 ว56 ว214 ว164 ว293 ว1459 จากผู้รับผิดชอบงานโดยตรง

-> วิทยากรบรรยาย อ.สุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
-> วิทยากรฝึกปฏิบัติ e-GP อ.ดุจดาว ฉวีวรรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง
1.ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1lyIIf7PUFZKI16FSG2tAXE7B9U9bZYQk/view?usp=sharing  (ถ่ายรูปแบบตอบรับส่งผ่านLine)
--------------------------------------
2.สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบลงทะเบียน (แนะนำ)
https://www.buutraining.com/ 
--------------------------------------
3.สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านGoogle from
รุ่นที่ 5 วันที่ 26 - 28 พ.ค. 66 จ.เชียงใหม่ https://forms.gle/egfe2jU3zUdYpmGM7
รุ่นที่ 6 วันที่ 2 - 4 มิ.ย. 66 กรุงเทพมหานคร https://forms.gle/6ED7NzR8j5LeYKuK9
รุ่นที่ 7 วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 66 จ.สงขลา https://forms.gle/xHyLVpSRP3bqCLpP8
รุ่นที่ 8 วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 จ.ชลบุรี https://forms.gle/ayi3t1ozwM8G1Xgk9
รุ่นที่ 9 วันที่ 8 - 9 ก.ค. 66 จ.อุบลราชธานี https://forms.gle/crWDqN5VWMbFT8te8 

Emoticons and comments by azerot Emoticons and comments by azerot

พี่อู๊ด พาทัวร์ เกาะสีชัง PRESIDENT FORUM 2023

February 28, 2023, 2:53 pm

imageขอยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)  ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อธิการบดี และ ผู้บริหาร กระทรวง อว.


ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566

Emoticons and comments by azerot Emoticons and comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง การปรับปีภาษี ๒๕๖๖ เชื่อมข้อมูลราคาธนารักษ์ ในระบบ LTAX3000 และเตรียมเข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE โดยแจกแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่นำไปใช้ได้จริง

December 23, 2022, 9:46 am

imageดาวน์โหลดเอกสาร 


โครงการ Ltax.pdf - Google Drive

สมัครเข้าร่วมโครงการ
เพื่อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ​ รบกวนสมัครกดลิ้งค์ด้านล่าง​ ขอบคุณค่ะ


รุ่นที่ 1 จ.พระนครศรีอยุธยา
https://forms.gle/imdAoTjKs1LyVAL67
รุ่นที่ 2 จ.พิษณุโลก

https://forms.gle/GapmuHjEDV1ELB6QA
รุ่นที่ 3 จ.เลย

https://forms.gle/ARbAAMcwQcGMuPTt7
รุ่นที่ 4 จ.นครราชสีมา

https://forms.gle/wYbtkaHKJ2xRiRq99
รุ่นที่ 5 จ.ระยอง

https://forms.gle/GxqsupQxNt4aVMt98
รุ่นที่ 6 จ.หนองคาย

https://forms.gle/vfjowRwDqV4iq6iN7
รุ่นที่ 7 จ.สุราษฏร์ธานี

https://forms.gle/LSBeyCzaMVFeSh2aAฃ
รุ่นที่ 8 จ.ชลบุรี

https://forms.gle/R89KMAL4Jc1Krbki6


 

Emoticons and comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons and comments by azerot เอกสารเก่า

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการบริการวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จัดโดย ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง เทศบาลเมืองแสนสุข วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๕
โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน”

กิจกรรม
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons and comments by azerot
print this page Print